Mano vaikystės draugas – fortepijonas

VIII tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas

„Mano vaikystės draugas – fortepijonas“

NUOSTATAI

I SKYRIUS

ORGANIZATORIAI

1. Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla.

2. Konkurso koordinatorė – fortepijono instrumento mokytoja ekspertė Roma Balienė.

II SKYRIUS

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

3. Konkursas vyks 2023 m. lapkričio 30 d. Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje, Žeimių g. 6, LT-55149, Jonava, telefono Nr. +370 349 51870

4. Konkurse gali dalyvauti formalųjį švietimą papildančių ugdymo įstaigų jaunieji pianistai.

5. Konkurso dalyviai skirstomi į tris kategorijas pagal klases:

A  1 – 3 klasės – programa iki 5 min.

B  4 – 5 klasės – programa iki 7 min.

C  6 – 8 klasės – programa iki 10 min.

III SKYRIUS

REPERTUARAS

6. Dalyviai atlieka du skirtingo charakterio ir skirtingų epochų laisvai pasirinktus kūrinius:

6.1. baroko epochos kūrinį;

6.2. romantinio laikotarpio arba XX – XXI amžiaus kūrinį.

7. Programa atliekama atmintinai.

IV SKYRIUS

VERTINIMO KOMISIJA

8. Konkurso dalyvių pasirodymus vertins komisija.

9. Vertinimo komisijos sudėtis bus paskelbta prieš konkursą.

10. Vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

V SKYRIUS

BENDROSIOS SĄLYGOS

11. Konkurso dalyvio mokestis – 25 €;

12. Pedagogams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (kaina – 5 €. Sumokėti atvykus į konkursą).

13. Konkurso perklausos viešos. Organizatoriams priklauso visos teisės į konkurso dalyvių įrašus be papildomo apmokėjimo.

14. Visuomenės informavimo tikslu, konkurso metu bus fotografuojama ir filmuojama, todėl konkurso dalyviai gali būti matomi renginio nuotraukose ir vaizdo įrašuose. Dalyvių nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti skelbiami organizatoriaus interneto svetainėje, ir socialinių tinklų paskyrose bei platinami įvairiose žiniasklaidos priemonėse, informuojant apie konkursą. Šios sąlygos sutikimas yra konkurso dalyvio paraiška.

15. Konkurso tvarkaraštis, tikslus dalyvių sąrašas, repeticijų ir pasirodymų laikas bus paskelbtas 2023 m. lapkričio mėn. 23 d. mokyklos svetainėje www.jmm.lt  bei informuojama elektroniniu laišku paraiškas atsiuntusiems adresatams. 

16. Konkurso dalyvių skaičius ribotas. Bus atsižvelgiama į paraiškos išsiuntimo laiką.

VI SKYRIUS

APDOVANOJIMAI

17. Visi kiekvienos amžiaus grupės atlikėjai bus apdovanojami laureatų I, II, III vietų bei diplomantų diplomais bei prizais;

18. Didysis prizas (Grand Prix) bus skiriamas kiekvienoje kategorijoje (A, B, C). Grand Prix laimėtojai bus apdovanojami diplomais, prizais arba piniginėmis premijomis;

19. Atskiros nominacijos numatytos geriausiems baroko, romantinio laikotarpio bei XX-XXI amžiaus kompozitorių kūrinių atlikėjams;

20. Visiems konkurso dalyvių mokytojams bus įteiktos padėkos.

VII SKYRIUS

DALYVIO MOKESTĮ PERVESTI

21. Gavėjas: Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla

22. Gavėjo sąskaitos numeris:  LT 02 4010 0510 0364 6299   

Luminor Bank AB, Banko kodas 40100

23. Mokėjimo paskirtis: Konkursas „Mano vaikystės draugas – fortepijonas”, dalyvio pavardė, vardas ir kategorija.

24. Visas su mokesčio persiuntimu susijusias išlaidas apmoka patys dalyviai. 

25. Neatvykus į konkursą mokestis negražinamas.

VIII SKYRIUS

PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA

26. Užpildyta dalyvio paraiška siunčiama el. paštu: konkursasjmm@gmail.com

27. Paraiškos priimamos iki 2023 m. lapkričio 9 d. imtinai.

28. Kartu su paraiška privaloma  atsiųsti dalyvio mokesčio įmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją. 

29. Nepilnas dokumentų komplektas neregistruojamas.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Dalyvio paraiškos formą ir informaciją galima rasti internetinėje svetainėje www.jmm.lt, skyriuje „Mokyklos konkursai“

31. Smulkesnė informacija telefonu +370 652 60681 (konkurso koordinatorė Roma Balienė), elektroniniu paštu  konkursasjmm@gmail.com