Darbo užmokestis

JONAVOS JANINOS MIŠČIUKAITĖS MENO MOKYKLOS

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis

2023 m.

Eil. Nr.

Pareigos

Darbuotojų skaičius

2022 m. IV ketvirčio nustatytas vidutinis darbo užmokestis 1 etatui

Darbuotojų skaičius

2023 m. IV ketvirčio nustatytas vidutinis darbo užmokestis 1 etatui

1.      

Direktorius, direktoriaus pavaduotojai

4

2412,51

4

3008

2.      

Dailės mokytojai

4

1709,24

5

1902

3.      

Muzikos mokytojai

34

1629,45

36

1828

 

4.      

Choreografijos mokytojai

4

1712,86

 

4

1910

5.      

Teatro mokytojai

4

1566,65

3

1880

6.      

Koncertmeisteriai, akompaniatoriai

4

1095,05

4

1228

7.      

Aptarnaujantis personalas (bibliotekininkas, duomenų įvesties operatorius, elektrikas,  elektroninio dienyno administratorius, raštinės administratorius, sandėlininkas, muzikos instrumentų derintojas)

6

1111,83

6

1249

8.      

Darbininkai

6

MMA

8

MMA