Veiklos ataskaitos

Mokyklos veiklos ataskaitos prisegtos žemiau esančiuose prieduose.