Korupcijos prevencija

Susidūrus su korupcinio pobūdžio veika galima kreiptis į įstaigos atsakingą asmenį. 

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją –  direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Birutė  Platkauskienė,   kabinetas Nr.103, tel.: +370 659 57 088  

el. paštu: b.platkauskiene@jmm.lt

 

Apie žinomą korupcinio  pobūdžio  nusikalstamą   veiką  specialiųjų  tyrimų  tarnybai  galima pranešti  šiais būdais: 

  • 24/7 „karšta linija“ telefonas  +370 5 266 3333.  
  • el. paštas pranesk@stt.lt.
  • mobiliąja programėle „Pranešk STT“. 
  • Pateikiant informaciją svarbu nurodyti: 1) konkrečias faktines pažeidimo aplinkybes; 2) asmenį, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą; 3) ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė; jei pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas; 4) savo vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis. asmuo, jei tai įmanoma, prie pranešimo prideda rašytinius ar kitus turimus duomenis apie pažeidimą.

Vadovaujantis korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsniu, viešojo sektoriaus subjekto darbuotojas apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė, daro ar rengiasi padaryti jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai (artimųjų giminaičių ir šeimos narių sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso II skyriuje), privalo pranešti Lietuvos Respublikos prokuratūrai, Specialiųjų tyrimų tarnybai arba kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai, jeigu jis gavo duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad buvo padaryta, daroma ši veika ar rengiamasi ją padaryti, ir jeigu teisės aktuose nėra nustatytų praneštinos informacijos atskleidimo ribojimų. Pranešimas apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką turi būti pateikiamas per įmanomai trumpiausią laiką nuo sužinojimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką momento.

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.