Formalųjį švietimą papildantis ugdymas

Formalųjį švietimą papildančios ugdymo programos – tai ilgalaikės (7-8 metų) pradinio ir pagrindinio muzikos, dailės, teatro ir choreografijos programos.