Vizija ir misija

Mokyklos misija - ugdyti laisvą, kūrybingą, kritiškai mąstančią asmenybę, puoselėti dvasines, intelektines, fizines galias, brandinti ugdytinių kūrybinę mąstyseną, individualumą, suteikti muzikos, dailės, choreografijos ir teatro profesinio pažinimo pradmenis, skatinti aktyviai dalyvauti visuomenės ir kultūriniame gyvenime, reprezentuojant meninę veiklą rajone, šalyje ir už jos ribų.

Mokyklos vizija - kurti šiuolaikišką, patrauklią, atvirą naujiems iššūkiams mokyklą, kuri taptų pagrindiniu vaikų ir jaunimo neformalaus meninio ugdymo centru Jonavos mieste.

Filosofija - „Gyvenimas trumpas – menas amžinas“ – Hipokratas.