Savivalda

SAVIVALDA

 

Mokyklos taryba

MOKYTOJAI:

Pirmininkė – Jolanta Šukienė

Pirmininko pavaduotojas – Tomas Poškus

Sekretorė – Jolita Jasinskė 

Vaiva Andriulevičienė

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS ATSTOVAS:

Karolina Petrenčiuk – Naujokienė

 

TĖVŲ ATSTOVAS:

Marius Brazlauskas

 

MOKINIŲ ATSTOVAS:

Jolita Peleckienė

 

MOKYTOJŲ TARYBOS NARIAI:

Pirmininkė – Jūratė Simonavičienė

Sekretorė – Milda Karvelytė

Nariai – visi mokyklos pedagogai 

 

METODINĖ TARYBA:

 

Skaidrė Reznikovienė – fortepijono, II instrumento skyriai 

Virginija Verikienė – styginių instrumentų skyrius

Rasa Laimikienė – akordeono instrumento skyrius

Asta Grigaliūnienė – tautinių instrumentų skyrius

Audra Ostasevičienė – pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų skyrius

Inesa Rupeikienė – muzikos teorijos skyrius

Živilė Martinaitienė – teatro skyrius

Jolita Jasinskė – dailės skyrius

Živilė Antanavičienė – choreografijos skyrius