Savivalda

MOKYKLOS TARYBOS NARIAI 

 

MOKYTOJAI:

Pirmininkė – Jolanta Šukienė 

Pirmininko pavaduotojas – Tomas Poškus 

Sekretorė – Jolita Jasinskė  

Vaiva Andriulevičienė

 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS ATSTOVAS:

Karolina Petrenčiuk - Naujokienė

 

TĖVŲ ATSTOVAI:

Marius Brazlauskas 

Vita Leonavičienė

Mokinių atstovė:

Gytė Mačiulytė

 

MOKYTOJŲ TARYBOS NARIAI:

Pirmininkė – Roma Razmienė

Sekretorė – Virginija Verikienė

Nariai – visi mokyklos pedagogai

 

METODINĖ TARYBA:

Skaidrė Reznikovienė – fortepijono, II instrumento skyriai

Virginija Verikienė – styginių instrumentų skyrius

Rasa Laimikienė – akordeono instrumento skyrius

Asta Grigaliūnienė – tautinių instrumentų skyrius

Audra Ostasevičienė – Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų skyrius

Inesa Rupeikienė – muzikos teorijos skyrius

Jonas Andriulevičius – teatro skyrius

Jolita Jasinskė – dailės skyrius

Živilė Antanavičienė – choreografijos skyrius