Metinis veiklos planas

Mokyklos metiniai veiklos planai prisegti žemiau esančiuose prieduose.