Solinio dainavimas

Nuo 2021 m. mokykloje pradėtas dėstyti solinis dainavimas, kuris yra įtrauktas į teorinių dalykų skyrių. 

Vykdomos individualios pamokos, kuriu metu ugdomi mokinio vokaliniai sugebėjimai.