Neformalus švietimas

Neformaliojo švietimo programos – tai trumpalaikės ugdymo programos, skirtos tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti lankytojams tapti aktyviais visuomenės nariais.

Mokykloje vykdomos šios neformaliojo švietimo ugdymo programos:

  • Ankstyvojo ugdymo programa – 5-6 metų vaikams skirta ugdymo programa, kurios metu mokiniai supažindinami su moko dalyko pradmenimis. 
  • Mėgėjų ugdymo programa (vaikų ir suaugusiųjų) – 12-18 (ir suaugusiems virš 19) lankytojams skirta 4 metų muzikos ar dailės programa. 
  • Tikslinio ugdymo programa – pagrindinį ugdymą užbaigusiems ir žinių gilinimo siekiantiems ugdytiniams 2 metų programa.
  • Kryptingo ugdymo meno kolektyvuose programa – tik kolektyvų lankymas.