Teoriniai dalykai

Skyriaus veikla skaičiuojama nuo 1965 m. Pirmosios pedagogės – R. Juškaitė-Chadaravičienė, Aldona Rebždytė. 

Čia mokoma muzikos instrumentų branduolių dalykų – solfedžio, muzikos istorijos. Veikia įvairūs chorai ir ansambliai.