Strateginis planas

Mokyklos metiniai strateginiai planai prisegti žemiau esančiuose prieduose.