Dailė

Dailės skyrius mokykloje pradėjo veikti 1982 m., jame dirbo mokytojai J. Mališauskaitė, J. Valiukonis, J. Grigienė. Į pirmąją dailės klasę buvo priimti 36 mokiniai.

Dailės pamokose mokiniai mokosi piešimo, tapybos, kompozicijos, skulptūros bei dailėtyros.